Przerwa w pracy z uwagi na COVID-19

Przerwa w pracy z uwagi na COVID-19

W związku z zagrożeniem pandemią COVID-19 nasze Centrum zmuszone jest zastosować dodatkowe środki ostrożności, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Środki te są oparte na zaleceniach Konsultanta Krajowego w dziedzinie okulistyki, PTO i AAO (odpowiednio Polskie i Amerykańskie towarzystwo okulistyczne) oraz Ministra Zdrowia. Dlatego zmieniamy organizację pracy Centrum Medycznego Medicare.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wdrażamy od dnia 25.03.2020 roku następujące zasady postępowania:

  • Konsultacje tradycyjną, osobistą wizytę w poradni rezerwujemy jedynie dla pacjentów przypadków pilnych i zagrażających widzeniu po uprzedniej konsultacji telefonicznej. Wizyty kontrolne związane z wadą wzroku zostają również przełożone do czasu dopuszczenia przez konsultanta krajowego.
  • Nasz zespół stosuje nadzwyczajne, dodatkowe procedury dotyczące bardzo dokładnej dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu (w tym nieustanne filtrowanie powietrza lampami dezynfekującymi) oraz przestrzegania zasad higieny.
  • Aby zmniejszyć ryzyko kontaktu z wirusem, związane z wychodzeniem z domu, prosimy o rejestrację wizyt jedynie przez telefon we przez Internet i oczekiwać na kontakt telefoniczny z naszej strony.
  • W zamian za to proponujemy porady telemedyczne – dotyczy to szczególnie pacjentów znanych lekarzom poradni, wystawiania skierowań czy e-recept osobom przewlekle chorym (np. z jaskrą) itp.
  • Pacjentów, którzy zaobserwują u siebie niepokojące objawy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy przed wizytą w naszej poradni, gdyż osoby z objawami infekcji ogólnej np.: kaszel, wysoką temperaturą >38 nie będą przyjmowane.
  • Prosimy również o informację (telefoniczną lub mailową), jeśli któraś z osób z bliskiego Państwu otoczenia ma obecnie podejrzenie zarażenia koronawirusem / SARS-CoV-2-2. Dlatego też prosimy by osoby towarzyszące nie wchodziły na teren poradni, a w przypadku koniecznej pomocy osoby trzeciej, ograniczenie liczby tych osób do jednej.
  • Na obszarze poczekalni dopuszczalne jest przebywanie tylko jednego pacjenta bez osób towarzyszących (z wyłączeniem opiekuna) co powoduje, że wejście do centrum odbywa się po telefonicznym zgłoszeniu przyjścia i otwarciu drzwi przez personel weryfikujący ilość osób wchodzących.
  • W miarę możliwości prosimy o dokonywanie płatności metoda bezgotówkową.

Bardzo liczymy na Państwa zrozumienie i zastosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń.

Apelujemy o zachowanie spokoju i stosowanie się do wszelkich nakazów władz sanitarnych i państwowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji:

TELEFON: 791541541 E-MAIL: rejestracja@medicare.wroclaw.pl

Rejestracja online
X