Anna Smuga-Szrajber

Psychiatra Anna Smuga-Szrajber

Rejestracja telefoniczna: Rejestracja online
get_the_title()

Absolwentka wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Posiada tytuł Specjalisty Psychiatry.Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii odbywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Posiada 6-letnie doświadczenie zdobyte podczas pracy na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych oraz dziennych oraz 5-letnie doświadczenie w pracy ambulatoryjnej (poradnie zdrowia psychicznego NFZ oraz prywatne).

Aktualizuje swoją wiedzę biorąc udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach specjalistycznych. Szczególnie zainteresowana podejściem całościowym, łącząc psychiatrię z psychologią (w trakcie kursu psychoterapii w Krakowie) oraz wiedzą z zakresu medycyny ogólnej (posiada doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza POZ). Zajmuje się przede wszystkim leczeniem zaburzeń afektywnych (depresja, dystymia, CHAD), psychoafektywnych, psychotycznych, nerwicowych/lękowych oraz zaburzeń snu.


Rejestracja online
X